7,5 gånger din egen vikt

 
 

Hoppsimulator

Testa din nedslagskraft!

1. Välj varifrån du vill testa kraften

2. Skriv in din egen vikt

kg

3. Välj din utgångsposition: klicka på markerat område i bilden

Simuleringen bygger på artikeln Maximum forces sustained during various methods of exiting commercial tractors, trailers and trucks, Fathallhah, Cotnam. Publicerad i Applied Ergonomics 31, 2000. Mått och enheter har översatts till svenska förhållanden och viss avvikelse kan förekomma jämfört med verkliga situationer. Programvaran för hoppsimulatorn har utvecklats av Safety and Health Assessment and Research for Prevention (SHARP), Program of the Washington State Department of Labor and Industries (WA L&I).

Du måste ange en vikt mellan 40 och 200 kg

Din nedslagskraft blir 750 kg   

Här görs plats för lite text. Varje år råkar ett  stort antal distributionschaförer ut för svåra olyckor i sitt arbete. En stor del är fallolyckor som inträffar vid lastning och lossning av gods. Olyckorna innebär stora personliga och ekonomiska förluster.

Dåligt val: Att hoppa från hytten ger den absolut högsta nedslagskraften.  Du överbelastar även fotleder, höfter, knän och rygg.

Dåligt val: Att använda det andra steget minskar inte nedslagskraften märkbart. Du kan fortfarande tappa balansen efter att du landat!

Dåligt val: Även om nedslagskraften inte är särskilt hög så är det stor risk att du tappar balansen eller faller och halkar. Dessutom så tjänar du inte mycket tid på att hoppa.

Rätt! Att använda 3-punktsprincipen och gå ned vänd mot lastbilen, är det bästa sättet för att minska nedslagskraften och behålla balansen. Använd 3-punktsprincipen för kontakt med dörr, sidohandtag och fotsteg.

Dåligt val: Att hoppa ned från bakgavellyften ger en mycket hög nedslagskraft. Dessutom riskerar du att tappa balansen, särskilt om underlaget är halt!  

Rätt! Att åka ned med bakgavellyften till marknivå är det säkraste sättet att ta sig ned från lastbilen.